button f

button g

button h

button i

fe

gddkia

ue

Aktualności

02.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia odc.Pyrzowice-Częstochowa został oficjalnie otwarty dla kierowców. 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34513/A1-Czestochowa-Pyrzowice

09.07.2019 r.
Dnia 9 lipca 2019 odbyła się Rada Budowy nr 36.

12.06.2019 r.
Dnia 12 czerwca 2019 odbyła się Rada Budowy nr 35.

14.05.2019 r.
Dnia 14 maja 2019 odbyła się Rada Budowy nr 34.

08.05.2019 r.
Serwis dla Podwykonawców
Informujemy, że w trosce o jak najlepszą współpracę oraz zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został uruchomiony specjalny serwis dla podwykonawców.
Wszelkie informacje można znaleźć tu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

09.04.2019 r.
Dnia 9 kwietnia 2019 odbyła się Rada Budowy nr 33.

13.03.2019 r.
Dnia 13 marca 2019 odbyła się Rada Budowy nr 32.

07.02.2019 r.
Dnia 7 lutego 2019 odbyła się Rada Budowy nr 31.

12.12.2018 r.
Dnia 12 grudnia 2018 odbyła się Rada Budowy nr 30.

16.10.2018 r.
Dnia 16 listopada 2018 odbyła się Rada Budowy nr 29.

18.10.2018 r.
Dnia 18 października 2018 odbyła się Rada Budowy nr 28.

14.09.2018 r.
Dnia 14 września 2018 odbyła się Rada Budowy nr 27.

08.08.2018 r.
Dnia 08 sierpnia 2018 odbyła się Rada Budowy nr 26.

06.07.2018 r.
Dnia 06 lipca 2018 odbyła się Rada Budowy nr 25.
08.06.2018 r.
Dnia 08 czerwca 2018 odbyła się Rada Budowy nr 24.
15.05.2018 r.
Dnia 15 maja 2018 odbyła się Rada Budowy nr 23.
17.04.2018 r.
Dnia 17 kwietnia 2018 odbyła się Rada Budowy nr 22.
08.03.2018 r.
Dnia 8 marca 2018 odbyła się Rada Budowy nr 21.
14.02.2018 r.
Dnia 14 lutego 2018 odbyła się Rada Budowy nr 20.
19.12.2017 r.
Dnia 12 grudnia 2017 odbyła się Rada Budowy nr 19.

16.11.2017 r.
Dnia 14 listopada 2017 odbyła się Rada Budowy nr 18.
10.10.2017 r.
Dnia 10 października 2017 odbyła się Rada Budowy nr 17. 
06.09.2017 r.
Dnia 6 września 2017 odbyła się Rada Budowy nr 16. 

18.08.2017 r.
Dnia 18 sierpnia 2017 odbyła się Rada Budowy nr 15. 

13.07.2017 r.
Dnia 13 lipca 2017 odbyła się Rada Budowy nr 14. 

09.06.2017 r.
Dnia 9 czerwca 2017 odbyła się Rada Budowy nr 13 

16.05.2017 r.
Dnia 12 maja 2017 odbyła się Rada Budowy nr 12.

12.04.2017 r.
Dnia 12 kwietnia 2017 odbyła się Rada Budowy nr 11.

09.03.2017 r.
Dnia 9 marca 2017 odbyła się Rada Budowy nr 10.

15.02.2017 r.
Dnia 15 lutego 2017 odbyła się Rada Budowy nr 9. 

07.12.2016 r.
Dnia 7 grudnia 2016 odbyła się Rada Budowy nr 8. 

09.11.2016 r.
Dnia 9 listopada 2016 odbyła się Rada Budowy nr 7.

18.10.2016 r.
Dnia 16 października 2016 odbyła się Rada Budowy nr 6. 

20.09.2016 r.
Dnia 20 września 2016 odbyła się Rada Budowy nr 5. 

17.08.2016 r.
Dnia 17 sierpnia 2016 odbyła się Rada Budowy nr 4. 

12.07.2016 r.
Dnia 12 lipca 2016 odbyła się Rada Budowy nr 3. 

27.06.2016 r.
 
Dnia 27 czerwca 2016 została podpisana Umowa o Dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

9.06.2016 r.
Dnia 9 czerwca 2016 odbyła się  Rada Budowy nr 2.

10.05.2016 r.
Dnia 10 maja 2016 odbyła się  Rada Budowy nr 1.

15.03.2016
Dnia 15 marca 2016 nastąpiło przekazanie placu budowy. Kontrakty na roboty w formule „Buduj” będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, „Warunkami Szczególnymi Kontraktu” oraz „Podręcznikiem Dobrych Praktyk POIiŚ” zwanymi dalej łącznie Warunkami Kontraktu. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

08.09.2015

Dnia 8 września br. nastąpiło podpisanie umowy na nadzór. Konsultantem na zadanie: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót dla Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem) oraz Kontraktu pn.: „Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła)” będzie Konsorcjum firm: Lider: ECMG GmbH, Partner: SGS Polska Sp. z o.o.

04.03.2015

Dnia 4 marca 2016 roku Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zlecił Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. i Strabag Sp z o. o. wykonanie robót polegających na „Budowie autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem) oraz „Budowie autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem)” (Umowa Nr GDDKiA-O/I4.27.A1 – odcinek H.2014/2016). Roboty prowadzone są w oparciu o: 
1. Decyzję Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31.10.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak sprawy nr IFXIII.7820.13.2012. 
2. Postawienie Wojewody Śląskiego z dnia 04.12.2013 r. prostujące Decyzję Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31.10.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
3. Decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.11.2014 roku zmieniająca Decyzję Wojewody Śląskiego nr 13/2013 z dnia 31.10.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak sprawy nr IFXIII.7820.13.2012

22.02.2011

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

02.02.2009

Decyzja środowiskowa: Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do węzła „Pyrzowice” (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S-1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

27.09.2005 

Decyzja lokalizacyjna: A1 odc. Woźniki – Sośnica (Gliwice Sośnica).

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest