button f

button g

button h

button i

fe

gddkia

ue

Zaawansowanie finansowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020

Umowa nr: NR O/KA/I4.27.A1-ODCINEK H.2014/2016 z dnia 04.03.2016 r.                                                      

Źródło finansowania: Zamówienie jest współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu: 614 679 635,82 PLN (maksymalna wartość zobowiązania) 

zaawansowanie finansowe H 06Zaawansowanie rzeczowe H 06

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest