Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest organem państwowym odpowiedzialnym za planowanie, budowę, utrzymanie i zarządzanie autostradami krajowymi, sieciami dróg i infrastrukturą towarzyszącą. Jest ona również odpowiedzialna za regulację i egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, wydawanie praw jazdy, rejestrację samochodów i licencjonowanie pojazdów. Dyrekcja nadzoruje budowę, utrzymanie i zarządzanie autostradami krajowymi.

GDDKiA: budowa autostrad i dróg ekspresowych

Głównym celem GDDKiA jest poprawa infrastruktury transportowej w całym kraju i ułatwienie przemieszczania się po nim zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Spółka chce także wspierać rozwój regionów wiejskich poprzez budowę autostrad i dróg ekspresowych łączących je z miastami.

Aby osiągnąć swoje cele, GDDKiA ściśle współpracuje z innymi agencjami rządowymi, takimi jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów, aby upewnić się, że drogi są budowane sprawnie i na czas.

GDDKiA: przebudowa dróg wojewódzkich

Przebudowa dróg wojewódzkich w Polsce jest jednym z najważniejszych zadań dla utrzymania dróg. Stan dróg zależy od wielu czynników, m.in. warunków atmosferycznych, obciążenia ruchem, natężenia ruchu.

GDDKiA: przebudowa dróg wojewódzkich w Polsce to złożony proces, który obejmuje zarówno działania budowlane, jak i utrzymaniowe. Obejmuje wiele etapów, w tym prace przygotowawcze przed budową (np. geodezyjne), prace budowlane (np. budowa mostów) oraz prace utrzymaniowe (np. naprawy). GDDKiA: przebudowa dróg wojewódzkich w Polsce to ciągłe prace, które wymagają stałej uwagi i obserwacji, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak osuwiska czy spękania. GDDKiA: przebudowa dróg wojewódzkich w Polsce to ważny sposób na poprawę infrastruktury transportowej i zmniejszenie zatłoczenia.

GDDKiA: nowe projekty drogowe

Firma co roku tworzy nowe drogi i modernizuje istniejące w całej Polsce. W ostatnich latach wybudowała również mosty, stadiony i szpitale, a także rozbudowała sieci kolejowe i porty. Według własnych danych GDDKiA z 2018 roku, tylko na budowę dróg wydała w tym roku 466 mln zł. Firma świadczy również usługi utrzymania dróg w postaci pomocy drogowej, monitoringu ruchu, a nawet np. kamer monitoringu.